CRM - upravljanje odnosov s strankami

(ang. CRM - Customer Relationship Management) je strategija v podjetju, ki pozornost osredotoča na odnose s strankami in ne toliko na artikle oz. produkte. Tako se strategija osredotoča na strankine kupne navade, podatke o stranki, komunikacije s stranko itd. Upravljanje odnosov s strankami se v večini že podpira tudi s programskimi rešitvami t.i. CRM sistemi, ki omogočajo še lažje in hitrejše delo. Organizacije lahko na osnovi tega, kar vedo o posamezni stranki, prilagodijo celotno ponudbo njeni specifični želji.

ISKANJE NOVIH STRANK

Pridobivanje novih naročnikov.

BAZA STRANK

Izgradnja baze podatkov o obstoječih strankah.

ZADOVOLJSTVO STRANK

Spremljanje vedenja in zadovoljstva strank.

kakovost odnosov

Merjenje kakovosti odnosov s strankami in iskanje rešitev za izboljšanje.